O nás

Spoločnosť R&S Computer, s.r.o. Vám ponúka bezdrôtové riešenie, ktoré prináša kvalitne spoľahlivejšie spojenie než je pripojenie modemom a telefónnou linkou. Na viac takéto pripojenie je výhodné najmä z finančného hľadiska, pretože platíte rovnakú mesačnú čiastku bez ďalších telekomunikačných poplatkov a máte možnosť byť pripojený 24 hodín denne, čiže bez obmedzenia.

domácnosti sme zapojili31%
našich zákazníkov používa v domácnosti wifi pripojenie73%
Sekule, Moravský Svätý Ján
2006
2006
Borský Svätý Jur
Kúty
2007
2007
Čaŕy
Kuklov
2008
2017
Šaštín-Stráže
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
pokrytých obcí
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 0
terabajtov prenesených mesačne
 • 0
 • 1
 • 0
nových zákazníkov mesačne

Cenník

Pre domácnosti

TarifH 7M

7/1Mbit/s

10 € mesačne

TarifH 10M

10/2Mbit/s

13 € mesačne

TarifH 15M

15/4Mbit/s

18 € mesačne

TarifH 17M

17/5Mbit/s

20 € mesačne

TarifH 20M

20/6Mbit/s

22 € mesačne

-⁠ neobmedzený internet časovo a dátovo
-⁠ agregácia max. 1:8
-⁠ ceny sú uvedené s DPH
-⁠ aktivačný poplatok bytovky 30 €
-⁠ aktivačný poplatok domácnosti bez WiFi routera 30 €
-⁠ aktivačný poplatok domácnosti s WiFi routerom 50 €
-⁠ viazanosť na dobu neurčitú s 3-⁠measačnou výpovednou lehotou
- verní zákazníci (nad 5 rokov) nárok na nový WiFi router zadarmo, ktorý zostáva majetkom spoločnosti R&S Computer s.r.o.

Pre firmy

TarifC 8M

8/4Mbit/s

40 € mesačne

TarifC 12M

12/6Mbit/s

60 € mesačne

TarifH 20M

20/10Mbit/s

100 € mesačne

-⁠ neobmedzený internet časovo a dátovo
-⁠ agregácia 1:1
- garantované rýchlosti
-⁠ aktivačný poplatok podľa dohody
- verejná IP adresa v cene
-⁠ rýchly servis pri poruche/⁠výpadku

Povinné poplatky

Názov služby Popis Mesačný poplatok Jednorazový poplatok
Zrušenie pripojenia okamžité ukončenie zmluvy bez 3-mesačnej výpovednej lehoty 0€ 3x mesačný poplatok služby
Verejná IP adresa   3€ 0€
Zaslanie faktúry (mesačne)  prostredníctvom Slovenskej pošty 2€ 0€
Odstránenie poruchy zavinenej zákazníkom   0€ 15€
Výjazd technika mimo pracovnú dobu pracovné dni od 17:00 do 9:00, víkendy 0€ 20€
Porušenie zmluvných podmienok zdieľanie pripojenia, prekonfigurovanie zariadení, svojvoľná zmena IP adresy, narušovanie integrity siete, hacking, MAC clonning 0€ 35€
Opätovné pripojenie služby zmena adresy poskytovanej služby 0€ 20€
Prvá upomienka neuhradená splátka 0€ 5€
Druhá upomienka neuhradená splátka 0€ 15€
Znovu pripojenie klienta po odpojení neuhradená splátka 0€ 10€

Všeobecné podmienky

Stiahnuť

 

Pokrytie

Referencie

Kontakt


R&S Computer, s.r.o.

Sekule 572
908 80 Sekule

Fakturačné údaje: 
IČO: 36 281 590
IČ DPH: SK 2022134213
Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Trnava, ODD s.r.o. vložka 18158/T
Bankové spojenie: 2569111951/0200 (VÚB Banka)
IBAN: SK3902000000002569111951

Telefón: +421 908 149 314;
+421 917 529 276 – technik
+421 908 583 514 – administrátor
E-mail:  rscomp@rscomputer.sk
Skype: sekule.net

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok, 9:00 – 17:00 – prijímanie hovorov i sms správ
Pondelok – Piatok, 17:00 – 09:00; víkendy – len sms správy
Osobné stretnutia na sídle firmy je nutné vopred telefonicky dohodnúť.

rs-comp-sme